Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö

Diarienummer 2012-04637
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2012-03907-en

Syfte och mål

Syftet är att reda ut om det är någon påverkan på kolfiber komposit i vägmiljö eller inte. Vi har kommit fram till att det är en påverkan. Vi har kommit närmare de mål som finns i projekt ideen med detta projekt. Vi har inte arbetat med guideline för galvaniskt skydd mellan metal och kolfiber. Guidelinen ströks vid budget nedskärningen.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar på att en del kolfiber matriser är mer känsliga för vägmiljö. Effekterna av detta blir att man måste vara någa med matrisvalet för sin komposit och tänka på i vilken utsträckning man behöver skydda sin kolfiberkomposit mot vägmiljö. Resultaten stämmer med våra förväntningarna och vad vi misstänkt. Däremot är resultaten i konflikt med vad som är den allmäna meningen om kolfiberkompositer i vägmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket, det finns en tidplan och en aktion log för att driva projektet framåt. En analys är att vi saknar tillräckligt statiskt underlag inom vissa analyser och framförallt korrelationerna mellan fält och accelererad exponering

Externa länkar

CFRP-road hemsida. Man behöver logga in på Swerea KIMAB medlemssida. Det behövs ett personligt konto

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.