Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-04637.pdf (pdf, 233 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att reda ut om det är någon påverkan på kolfiber komposit i vägmiljö eller inte. Vi har kommit fram till att det är en påverkan. Vi har kommit närmare de mål som finns i projekt ideen med detta projekt. Vi har inte arbetat med guideline för galvaniskt skydd mellan metal och kolfiber. Guidelinen ströks vid budget nedskärningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar på att en del kolfiber matriser är mer känsliga för vägmiljö. Effekterna av detta blir att man måste vara någa med matrisvalet för sin komposit och tänka på i vilken utsträckning man behöver skydda sin kolfiberkomposit mot vägmiljö. Resultaten stämmer med våra förväntningarna och vad vi misstänkt. Däremot är resultaten i konflikt med vad som är den allmäna meningen om kolfiberkompositer i vägmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket, det finns en tidplan och en aktion log för att driva projektet framåt. En analys är att vi saknar tillräckligt statiskt underlag inom vissa analyser och framförallt korrelationerna mellan fält och accelererad exponering

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-04637

Statistik för sidan