Tidig diagnos av Alzheimers sjukdom genom kombinerad neuropsykologiska och biologiska angreppssätt

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att validera styrkan i taktila vinkeln test för att skilja AD patienter från normala individer i ett tidigt skede genom i två steg: 1) måtta nivåerna av biomarkörer i CSF hos äldre vuxna i Japan med kognitiv funktion förhandsgranskade med taktil vinkel test, 2) planerar att upprepa experimenten i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar att ytterligare utveckla taktila vinklar tester som kan tillämpas i kliniska rutiner vid demens bedömning. Resultat från projektet tyder på att en bättre, säkrare och snabbare diagnos med en lägre kostnad kan utföras med taktila vinklar tester i primärvården.

Upplägg och genomförande

1st period: 1st möte, 22-28 oktober, 2011 i Japan för att planera samarbetsprojekt. Leverera data för nivåer av A -och p-tau i CSF av humana patienter som samlats i Japan. 2nd period: 2nd möte, 9-11 april 2013 i Sverige. Ställa upp tid linje för att tillämpa utvalda tester i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.