TIC - Tillit till intelligenta bilar

Diarienummer 2017-03058
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94734
Bidrag från Vinnova 6 142 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05459-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att kombinera naturalistiska och experimentella studier med en etnografisk metod för att undersöka användarupplevelse av autonom körning på allmänna vägar och att studera hur ökad intelligens i och runt den autonoma bilen påverkar förtroendet för bilen.

Förväntade effekter och resultat

De potentiella fördelarna med autonom körning (miljö, säkerhet och mobilitet) är alla beroende av människors villighet att använda automatiserade fordon, och betonar vikten av användarcentrerad forskning för att nå en hög nivå av vilja att använda. Detta projekt kommer att ge kunskap om hur autonom körning upplevs när man kör på allmänna vägar och hur ökad intelligens i och runt den autonoma bilen påverkar förtroendet för bilen. Projektet möjliggör insamling av beteendedata som kommer att användas vid vidareutveckling av autonoma bilar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda en experimentell Wizard of Oz (WOz)-metod för att studera autonom bilkörning på allmänna vägar. En WOz-bil kan fungera som en intelligent agent, men hanteras av en dold mänsklig operatör - "the wizard". Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att studera erfarenheter av autonom bilkörning innan fullt autonoma bilar existerar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.