Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TIC - Tillit till intelligenta bilar

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94734
Bidrag från Vinnova 6 138 164 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2017-03058eng.pdf(pdf, 439 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med projektet var att kombinera naturalistiska och experimentella bilstudier med ett etnografiskt angreppssätt för att undersöka användarupplevelsen av automatiserad körning på allmänna vägar, och att studera hur den ökade intelligensen i och runt den automatiserade bilen påverkar förtroendet för den. Flera studier har genomförts med olika såväl som kombinerade forskningsmetoder. Huvudfokus har varit på vad som får människor att lita på bilen och hur de upplever och beter sig vid automatisk körning på riktiga vägar. Projektet har givit åtskilliga intressanta resultat.

Resultat och förväntade effekter

Litteraturen, liksom forskningen inom detta projekt, pekar mot att förtroendet för bilen ändras över tid. Förtroendet påverkas också av upplevelser av teknik i andra vardagssituationer. Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder framkom dessutom att människors beteende och upplevelse av automatiserad körning förändras över tid. Insikter från projektet kan användas för att förbättra användargränssnitten mellan människa och maskin och hur bilen beter sig i olika situationer samt för tjänster i och runt bilen.

Upplägg och genomförande

Detta projekt visade på att etnografi undersöker aspekter av förtroende och upplevelse som inte framkommer vid de flesta experimentella tillvägagångssätt. Projektet visade också att både kvalitativa och kvantitativa metoder kan öka förståelsen av människors beteende och upplevelse av automatisk körning. Det undersöktes också hur man bäst fogar in forskningsresultat i en agil produktutveckling. Vi betonar att samarbete (hur), format (vad) och ingångspunkt (när) är tre viktiga aspekter för att förbättra upptaget av forskningsresultat i agil utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2020

Diarienummer 2017-03058

Statistik för sidan