The Yes Way

Diarienummer
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 1 531 185 kronor
Projektets löptid mars 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Projektets övergripande mål: The Yes Way - Medoder för ett jämställt och inkluderande företagsfrämjande. Projektet arbetar för ett jämställt och inkluderande innovationssystem. Målet är att öka andelen kvinnor och ickebinära till inkubatorprogrammen vi erbjuder, att förändra attityder och utveckla nya finansieringsformer.

Förväntade effekter och resultat

Jämställt inflöde av idéer i inkubatorerna. Långsiktigt vill vi att 50/50 av inflödet kommer från bolag som drivs och ägs av kvinnor. Projektet vill bidra till förändrade attityder internt, ökad kunskap och förståelse för jämställdhetsperspektivet. Nya arbetssätt kopplat till finansieringsformer och utvecklade finansieringsnätverk. Kombination av förändring av attityder hos investerare, att etablera nya nätverk och att facilitera och experimentera med nya former för hur själva investeringen kan ske utvecklar inkubatorernas finansiella stöd till bolagen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska bidra till lokal och nationell förankring och implementering av The Yes Ways framtagna metoder, arbetsätt och verktyg. Detta görs genom att fördjupa kunskaperna hos de redan deltagande inkubatorerna och sprida projektets kunskaper på fler inkubatorer och innovationsmiljöer i Sverige och i EU. Aktiviteter genomförs samskapande genom interaktiva dialogprogram, events, coaching, och workshops, och drivs individuellt lokalt av enskild organiation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.