The voice of change

Diarienummer 2018-01889
Koordinator Online Voices Europe AB
Bidrag från Vinnova 1 766 295 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Att skapa en global plattform för röstagentur/ljudstudio-branschen. Förstudie och marknadsundersökning inkl anpassning av system för att kunna skapa ett skalbar lösning av bolagets produktionssystem och röstarkiv.

Förväntade effekter och resultat

Minst två utländska piloter efter projektets avslut, med förväntningen att bli en global plattformsleverantör, och ett behov att anställa fler kollegor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en marknadsundersökningen där vi kartlägger behov och de största problemen för branschaktörer att arbeta mer professionellt, växa och skapa resultat. Därefter systemanpassning följt av att få igång två utländska piloter. Efter testperioden kan upplägget behöva justeras ytterligare för att förbereda oss inför en större uppskalning utomlands.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.