Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The New Algorithm

Diarienummer
Koordinator Krecer kreditinformation AB - ALDC Partnership/Norrsken House
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Med syfte att transformera finansmarknaden med en ny modell för bedömning av kapitalallokering. Modellen accelererar agenda 2030s mål och FNs 17 SDGs och bidrar till ekonomisk tillväxt, hållbar portföljägande och kreditgivning som beaktar jämställdhet, klimat och hållbar produktion, energi, mänskliga rättigheter samt lika villkor avseende ekonomi, utbildning, etnicitet och kön. Modellen beaktar därmed alla risker, sociala, miljö och affärsmässiga. Vi har nu bildat partnerskap och drivit workshops för att tillämpa metoder och olika kompetenser för att ta fram vår prototyp.

Resultat och förväntade effekter

Modellen resulterar i en assessment och rating som kan ersätta rating instrument som idag används på den globala marknaden, lämpad för hållbar kapital allokering och ökad resurs för att bidra till agenda 2030s mål. En lösning som ger större möjlighet till att lyfta hållbara profiler i form av företag, länder, portfolier som förändrar den internationella bedömningen och sätter ekonomisk tillväxt i en hållbar riktning, där alla resurser är inräknade för bättre helhetsbedömning på bransch och regional nivå. Vårt team och partners med olika kompetenser som krävs är bildad inför steg 2.

Upplägg och genomförande

Vi har jobbat med behov- och marknadsanalys, uppdaterat effektlogiken och vår teori med flera kompetenser under workshops där advisors och referensgrupper har arbetat för utveckling av konceptet. För att det ska vara möjligt att förändra strukturella mekanismer av den finansiella marknaden mot en mer hållbar kapital och resurs allokering har vi behov av att utveckla vetenskapliga mätningar, kvantitativa och kvalitativa, som syftar till att bidra till agenda 2030 och 17 SDGs mål och indikatorer, och ev bidra med att förändra lagar, regler, policy och standarder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00377

Statistik för sidan