The New Algorithm

Diarienummer 2018-00377
Koordinator Krecer kreditinformation AB - ALDC Partnership/Norrsken House
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

The New Algorithm har som syfte att transformera finansmarknaden med en ny modell för bedömning av kapitalallokering. Modellen accelererar Agenda 2030s mål och FNs 17 globala mål. Modellen beaktar risker, inklusive sociala, miljö och affärsmässiga. The New Algorithm antar samhällsutmaningen att på djupet förändra de styrmekanismer som omger dagens traditionella finansmarknad.

Förväntade effekter och resultat

The New Algorithm kommer att bidra med hållbara investeringar och kapitalallokeringar, bidra till att möta FNs 17 globala mål och Agenda 2030s mål. Privata individer och finansiella aktörer kommer att kunna få battre förutsättningar för jämförelse av olika produkter på finansmarknaden och för bättre val. The New Algorithm är ett proaktivt verktyg som stödjer beslutsfattare gällande t.ex. nya regelverk och tilldelning av offentliga kontrakt.

Planerat upplägg och genomförande

The New Algorithm modellen konsoliderar globala målens aspekter och ger större möjlighet till att lyfta hållbara profiler i form av företag, länder, portfolier som förändrar den internationella bedömningen och satter ekonomisk tillväxt i en ny hållbar riktning, där alla resurser är inräknade för en bättre helhetsbedömning.

Externa länkar

The New Algorithm - ALDC Partnership

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.