The Mission - Utforska din nyfikenhet

Diarienummer 2013-02201
Koordinator TOM TITS EXPERIMENT AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet The Mission syftade till att utveckla och testa ett teknikstött spel för lärande i science center-miljö. Genom projektet har Tomtits lyckats skapa en mycket bra första version av ett spel med stor potential. Detta spel gör utställningen attraktivare, breddar målgruppen för ett besök och skapar bättre förutsättningar för att förstärka intresset och förståelsen för de naturvetenskapliga fenomen som finns att upptäcka på Tomtits. The Mission är ett exempel på en produkt som länge efterfrågats i science centre-världen och som saknas på marknaden idag.

Resultat och förväntade effekter

Spelet The Mission syftar framför allt till att öka det gemensamma engagemanget hos besökande familjer, för att därmed öka den tid man spenderar med enskilda experiment och åstadkomma en större lärandepotential. De studier som genomförts i projektet visar att det uppdrags- och spelorienterade upplägg som the Mission tagit fram ökar engagemanget och motivationen hos de flesta besökare. Projektet har även lett till en ökad förståelse inom organisationen för teknikstödda installationer samt bidragit till generell kunskap om speldesign i science center-miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en agil process med upprepade acceptanstester samt två publika tester. Detta har gjort att många av de frågeställningar som har belysts i arbetet även genererat svar på frågor som legat obesvarade i många år på Tomtit. Nya kompetenser har kommit in på Tomtits, som är nödvändiga för att förverkliga de framtidsstrategier som finns för verksamheten idag. Samarbetet med forskningsvärlden har lett till gemensamma publikationer, samt en ökad förståelse för sambandet mellan affärsmässiga strategier och grundläggande forskningsfrågeställningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.