The IL-36 Cytokine Family in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Diarienummer 2016-02060
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 431 933 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Familjen IL-36-cytokiner är en grupp av pro-inflammatoriska cytokiner. Tills helt nyligen var IL-36 cytokiners roll i lungorna okänd. Baserat på tidigare forskning är vår hypotes att medlemmar i IL-36 familjen är viktiga för patogenesen vid KOL. Specifikt vill vi visa att 1) Mängden av IL-36 cytokiner är förhöjd hos rökare med KOL och korrelerar med allvaret i sjukdomstillståndet. 2) IL-36 inducerar produktionen av andra pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner. 3) Förändringar i mikrobiomen hos rökare med KOL hänger samman med ökande nivåer av IL-36 cytokiner i lungorna.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att BAL och plasma nivåerna för en eller flera av IL-36R agonister är förhöjda hos rökare med KOL och korrelerar positivt med svårighetsgraden av KOL. Vi kan också komma att finna nedreglering av antagonister på samma sätt som vad man har observerat med psoriasis. Vi förutser att IL-36 cytokiner i huvudsak uttrycks av alveolära makrofager. Vi förväntar oss att IL-36 inducerar Th1 och Th17 cytokiner och neutrofila kemokiner från mål lungceller. Till sist, vi misstänker att förhöjda nivåer av IL-36R agonister kan associeras med förändringar i mikrobiomet hos rökare.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att: 1) Fastställa nivåer av IL-36 cytokiner i plasma och bronkoalveolär lavagevätska (BAL) och de cellulära källorna bland BAL leukocyter och i transbronkiell biopsi, och undersöka korrelationen mellan IL-36 cytokiner i plasma och BAL med svårighetsgrad av KOL (FEV1, FEV%, livskvalitet m h a frågeformulär); 2) Fastställa effekten av rekombinanta IL-36 cytokiner på produktion av andra cytokiner och kemokiner i BAL leukocyter och primära lung celler; och 3) undersöka korrelationen mellan IL-36 cytokiner och dominerande bakterier i luftvägar hos rökare med KOL.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.