Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

The IL-36 Cytokine Family in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 431 933 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet av det här projekt var att test vår hypotes att medlemmar i IL-36 familjen är viktiga för patogenesen vid KOL. Med hjälp av prover från en studie av rökare med och utan KOL visade vi att mängden av IL-36a och g är förhöjda i lungorna och i blöd av rökare med och utan KOL, och att IL-36a i lungorna korrelerar med allvaret i sjukomstillståndet. Dessutom inducerar IL-36a och g produktionen av pro-inflmmatoriska kemokiner och cytokiner in vitro. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att nivåerna för en eller flera av IL-36R agonister är förhöjda hos rökare med KOL och korrelerar med allvaret av KOL. Vi har visat att IL-36a och g är förhöjda men det är bara nivåerna av IL-36a i lungorna hos rökare som korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi fann inte nedreglering av antagonister i lungorna av rökare. Vi visade att IL-36a och g inducerar Th1 och Th17 cytokiner samt CXC och CC kemokiner från lungceller. Vi misstänker att förändringar i mikrobiomet hos rökare kan associeras med förändringar i nivåerna av IL-36R agonister men dessa undersökningar pågår.

Upplägg och genomförande

Vi mättade nivåerna av IL-36 cytokiner is bronkoalveolär lavagevätska och plasma i prover från rökare med och utan KOL som tidigare samlades in. IL-36a i lungorna korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi observerade att några IL-36 cytokiner produceras av bronkial epitelcellar efter stimulering med cigarettrökkomponenter in-vitro. Vi observerade också att IL-36a och g inducerar pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner i bronkial epitelcellar. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02060

Statistik för sidan