Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The IL-36 Cytokine Family in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 431 933 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet av det här projekt var att test vår hypotes att medlemmar i IL-36 familjen är viktiga för patogenesen vid KOL. Med hjälp av prover från en studie av rökare med och utan KOL visade vi att mängden av IL-36a och g är förhöjda i lungorna och i blöd av rökare med och utan KOL, och att IL-36a i lungorna korrelerar med allvaret i sjukomstillståndet. Dessutom inducerar IL-36a och g produktionen av pro-inflmmatoriska kemokiner och cytokiner in vitro. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntade oss att nivåerna för en eller flera av IL-36R agonister är förhöjda hos rökare med KOL och korrelerar med allvaret av KOL. Vi har visat att IL-36a och g är förhöjda men det är bara nivåerna av IL-36a i lungorna hos rökare som korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi fann inte nedreglering av antagonister i lungorna av rökare. Vi visade att IL-36a och g inducerar Th1 och Th17 cytokiner samt CXC och CC kemokiner från lungceller. Vi misstänker att förändringar i mikrobiomet hos rökare kan associeras med förändringar i nivåerna av IL-36R agonister men dessa undersökningar pågår.

Upplägg och genomförande

Vi mättade nivåerna av IL-36 cytokiner is bronkoalveolär lavagevätska och plasma i prover från rökare med och utan KOL som tidigare samlades in. IL-36a i lungorna korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi observerade att några IL-36 cytokiner produceras av bronkial epitelcellar efter stimulering med cigarettrökkomponenter in-vitro. Vi observerade också att IL-36a och g inducerar pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner i bronkial epitelcellar. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02060

Statistik för sidan