Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

The IL-36 Cytokine Family in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Funding from Vinnova SEK 431 933
Project duration August 2016 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet av det här projekt var att test vår hypotes att medlemmar i IL-36 familjen är viktiga för patogenesen vid KOL. Med hjälp av prover från en studie av rökare med och utan KOL visade vi att mängden av IL-36a och g är förhöjda i lungorna och i blöd av rökare med och utan KOL, och att IL-36a i lungorna korrelerar med allvaret i sjukomstillståndet. Dessutom inducerar IL-36a och g produktionen av pro-inflmmatoriska kemokiner och cytokiner in vitro. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

Expected results and effects

Vi förväntade oss att nivåerna för en eller flera av IL-36R agonister är förhöjda hos rökare med KOL och korrelerar med allvaret av KOL. Vi har visat att IL-36a och g är förhöjda men det är bara nivåerna av IL-36a i lungorna hos rökare som korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi fann inte nedreglering av antagonister i lungorna av rökare. Vi visade att IL-36a och g inducerar Th1 och Th17 cytokiner samt CXC och CC kemokiner från lungceller. Vi misstänker att förändringar i mikrobiomet hos rökare kan associeras med förändringar i nivåerna av IL-36R agonister men dessa undersökningar pågår.

Planned approach and implementation

Vi mättade nivåerna av IL-36 cytokiner is bronkoalveolär lavagevätska och plasma i prover från rökare med och utan KOL som tidigare samlades in. IL-36a i lungorna korrelerar med FEV1 och FEV1/FVC. Vi observerade att några IL-36 cytokiner produceras av bronkial epitelcellar efter stimulering med cigarettrökkomponenter in-vitro. Vi observerade också att IL-36a och g inducerar pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner i bronkial epitelcellar. Korrelationer mellan mikrobiomen hos rökare med KOL och IL-36 cytokiner pågår.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-02060

Page statistics