Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Bourne

Diarienummer
Koordinator Aponomy AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Aponomy vill skapa ett plattform som vänder sig till den moderna människans behov av ett högre syfte i livet, företagens behov av en långsiktig tillväxt genom socialt ansvar, och våra gemensamma behov av globala mål i vårt samhälle, och hur dessa tre behov kan ansluta sig till och nå varandra. Målet med projektet var att ta fram en fungerande prototyp, ett proof-of-concept, för att säkra den återstående finansiering som krävs innan produkten kan nå marknaden. Målet att ta fram en prototyp har nåtts i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Förutom leveransen av en en prototyp har projektet levererat kommunikationsmaterial, viss validering med marknaden, och vidareutveckling av konceptet, och alltigenom bidragit stort till förutsättningarna att produkten kommer kunna utvecklas och framgångsrikt nå marknaden.

Upplägg och genomförande

Prototypen har skapats genom att utifrån ett omfattande förarbete och viss validering mot marknaden “bygga sig till insikt”. De produkter som tas fram är inga enkla lösningar, men det kan det heller inte vara eftersom de försöker lösa komplexa problem. En av de största utmaningarna har varit att kategorisera och förstå hur alla ingående begreppen relaterar till varandra hur de kan användas för att skapa det resultat vi önskar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03757

Statistik för sidan