Testing Expo 2011

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Marknadsför TSS intressenternas testanläggningar vilka är möjliga att utnyttja kommersiellt av externa kunder Marknadsföra Sverige som testland och varumärket TSS

Resultat och förväntade effekter

Marknadsfört TSS: Ja, många besökare och god genomslag Markndsfört TSS intressenter: Ja både VCC och Saab mycket nöjda. Ett ental kontrakt på provning i deras anläggning blev initierade.

Upplägg och genomförande

Monter hyrdes med bemanning från TSS, VCC, Saab och LTU

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01892

Statistik för sidan