Testing Expo 2011

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Funding from Vinnova SEK 75 000
Project duration January 2011 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

Marknadsför TSS intressenternas testanläggningar vilka är möjliga att utnyttja kommersiellt av externa kunder Marknadsföra Sverige som testland och varumärket TSS

Results and expected effects

Marknadsfört TSS: Ja, många besökare och god genomslag Markndsfört TSS intressenter: Ja både VCC och Saab mycket nöjda. Ett ental kontrakt på provning i deras anläggning blev initierade.

Approach and implementation

Monter hyrdes med bemanning från TSS, VCC, Saab och LTU

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.