Testbädd Kungsbacka

Diarienummer 2018-03712
Koordinator Kungsbacka kommun - Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Kungsbacka kommun vill skapa en testbädd där flera av kommunens verksamhetsområden tillgängliggörs för testare. På så sätt kan testare hitta nya användningsområden, samhällsutmaningar adresseras på ett bättre sätt och arbetssättet bli skalbart till andra. Förprojektets mål är att ta fram ett beslutsunderlag som innehåller tillräckligt med information för att alla deltagande parter ska kunna ta beslut om genomförande och finansiering.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade nyttan är att hitta ett arbetssätt för att snabbare komma igång med testbäddsverksamheter som kan återanvändas av andra verksamheter och organisationer. En annan förväntad nytta är kortare ledtid från idé till lösning som kan implementeras i verksamheten.

Planerat upplägg och genomförande

Förprojektet kommer att innehålla sex huvudsakliga aktiviteter: (1) Behovskartläggning, (2) Omvärldsanalys, (3) Jämställdhetsanalys, (4) Kommunikation & spridning av resultat, (5) Analys & beslutsunderlag, samt (6) Planering av genomförandeprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.