Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Kungsbacka

Diarienummer
Koordinator Kungsbacka kommun - Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektet syftade till att ta fram ett beslutsunderlag med tillräcklig information för att alla deltagande parter skulle kunna ta beslut om genomförande. Projektet har förtydligat behovsbilden och bekräftat att en testbädd skulle vara till stor nytta internt och externt och i förlängningen för våra invånare. Det har också stärkt vår tro på att arbeta med fokus på arbetssätt som kan fungera inom många olika verksamhetsområden, och identifierat en grundstruktur för det fortsatta arbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade nyttan är att hitta ett arbetssätt för att snabbare komma igång med testbäddverksamhet, och som kan återanvändas av andra verksamheter och organisationer. Den första delen har redan uppfyllts, genom att vi har tagit fram en processbild som används både för att kommunicera konceptet internt och externt, och som ett stöd i de praktiska tester i verkliga miljöer som har påbörjats under förberedelseprojektet. I vilken grad materialet kan återanvändas för andra kontexter kommer att testas och utvärderas i genomförandeprojektet.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll sex övergripande aktiviteter: (1) Behovskartläggning, (2) Omvärldsanalys, (3) Jämställdhetsanalys, (4) Kommunikation & spridning av resultat, (5) Analys & beslutsunderlag, samt (6) Planering av genomförandeprojekt. Aktiviteterna resulterade bland annat i en grundstruktur som behöver finnas på plats för att testbäddverksamhet ska fungera optimalt, samt en filosofi för det fortsatta testbäddsarbetet i Kungsbacka: Vi testar! Vi lär oss! Vi satsar på de som vill!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03712

Statistik för sidan