Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Krim:Tech ett förberedelseprojekt för digital och radikal innovation i Kriminalvården

Diarienummer
Koordinator Kriminalvården - Kriminalvården HK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Projektets mål har varit att ta fram ett beslutsunderlag för hur Kriminalvårdens digitaliseringstestbädd bör utformas för att stödja verksamheten. Beslutsunderlaget finns framtaget samt val av testcase där utgångspunkten har varit skugg-IT lösningar i verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har haft fem huvudaktiviteter, av utredningskaraktär, som genomförts för att ta fram underlag för hur en testbädd bör utformas i Kriminalvården. Aktiviteterna har resulterat i att vi nu bättre vet hur testbäddens organisation och styrning bör vara, vilka två relevanta fall för radikal innovation vi bör börja med samt hur jämställdhetsaspekterna ska integreras i testbädden. Projektet har haft stort fokus på att ta fram ändamålsenliga processer för radikal innovation, arbetssätt och metoder har undersökts och analyserats.

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet har haft fem huvudaktiviteter som drivits av olika ansvariga vid Kriminalvården och Linköpings Universitet. Projektmedlemmarna har haft en nära dialog och kontinuerlig uppföljning. Projektledaren har ansvarat för administrationen och att samla ihop data från respektive ansvarig. Projektarbetet har fungerat tillfredsställande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03683

Statistik för sidan