Testbädd Krim:Tech ett förberedelseprojekt för digital och radikal innovation i Kriminalvården

Diarienummer 2018-03683
Koordinator Kriminalvården - Kriminalvården HK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram ett beslutsunderlag för hur Kriminalvårdens digitaliseringstestbädd bör utformas för att stödja verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

I projektet undersöks hur en testbädd för radikal digital innovation inom Kriminalvården (KV) bör utformas för att stödja och förändra verksamheten och på så vis bidra till att fler klienter kommer ”Bättre ut” och att samhället blir tryggare. KV ser stor potential i att möta dagens utmaningar genom digitalisering. Satsningen går i linje med organisationens långsiktiga och strategiska satsningar på digitalisering (Krim:tech). Detta ger goda förutsättningar för testbädden både på kort och lång sikt.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet finns en bred kompetens om digitalisering, innovation, att driva testbäddar och kunskap om Kriminalvårdens verksamhet. KV är projektkoordinator och testbäddsutvecklare. Linköpings universitet är projektpart och tillför forskningsbaserad kunskap om hur radikal digital innovation kan bedrivas. Det finns en stark förankring i organisationen och goda förutsättningar för att bedriva en sådan testbädd på ett framgångsrikt sätt.

Externa länkar

Webbsida för paraplyprojektet Krim:tech. Info kring testbädden kommer att läggas upp där.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.