Testbädd för gemensam digital behörighetslösning

Diarienummer 2018-03728
Koordinator Bolagsverket
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

För att företag ska kunna använda de tjänster som växer fram i digitaliseringen behöver de kunna företrädas av fysiska personer. Det långsiktiga målet är att skapa en nationell behörighetslösning som förenklar för både företag, myndigheter och privatpersoner. Under förberedelseprojektet är målet att skapa kontakt med potentiella intressenter, kartlägga deras behov inom behörighetsområdet och fördjupa IT-arkitekturen inför byggandet av en framtida testbädd.

Förväntade effekter och resultat

Efter förberedelseprojektet är målet att ha: - En sammanställd bild av behov av och krav på en behörighetslösning från intressenter inom och utom Bolagsverket. - Någon eller några intressenter som vill gå in i en djupare dialog och delta i ett genomförande. - En IT-arkitektur för en testbädd som kan ligga till grund för ett genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Intervjuer med ett antal tänkbara intressenter inom och utanför Bolagsverket. Sammanställning av behoven inom behörighetsområdet. Framtagning av IT-arkitektur för en framtida testbädd baserat på behoven.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.