Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för gemensam digital behörighetslösning

Diarienummer
Koordinator Bolagsverket
Bidrag från Vinnova 386 088 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att kartlägga behoven av en gemensam digital behörighetslösning hos olika typer av offentliga och privata aktörer. Vi har intervjuat ett 20-tal aktörer som uppvisar en samstämmighet kring behoven. Inom ramen för projektet har man också tagit fram förslag på en konceptuell lösning. Projektets mål är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet är att det finns tydliga behov av en nationell lösning för behörigheter. Effekten är att vi nu har en tydligare bild av behoven nationellt och förutsättningar att gå vidare mot byggandet av en testbädd.

Upplägg och genomförande

Förstudien bygger på intervjuer med tänkbara aktörer, t.ex. kommuner, myndigheter och privata företag om deras behov av en nationell lösning för behörigheter. Baserat på detta och behovsbilden från bland annat verksamt.se och den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag har en konceptuell arkitektur tagits fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03728

Statistik för sidan