Testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällsfunktioner i perifera regioner

Diarienummer
Koordinator Storumans kommunföretag AB
Bidrag från Vinnova 3 879 984 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Huvudmålet ar att bygga en testbädd för skalbara lösningar, med utgångspunkt i de behov för hållbar utveckling av kritiska samhällstjänster som finns i perifera regioner. Syftet är att erbjuda tillgång till infrastruktur som genom testbädden uppgraderas till innovationsinfrastruktur, att attrahera industrin att utveckla lösningar för att ta del av digitaliseringens möjligheter och att skapa hållbara lösningar för utveckling av framtidens robusta samhälle.

Förväntade effekter och resultat

- Skalbara, anpassade produkter och tjänster for små flygplatser (AFIS). - Etablerad, välkänd och välfungerande testbädd som genererar anpassade produkter och tjänster for glesbygdens verklighet och utmaningar. - Medborgarens tillgång till vård i samhällsrummen blir mer omfattande. - Medborgaren tar del av digitaliseringens möjligheter som bidrar till hållbara lösningar för glesbygden. - Industrins ökade vilja att utveckla lösningar for glesbygd bidrar till små kommuners utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden blir initialt yta för fjärrstyrda system för mindre flygplatser och samhällsrum, som ska leda till anpassade tjänster/produkter för att stärka små flygplatsers överlevnad och öka tillgänglighet till vård i glesbygd. Fokus är att skapa synergier mellan områdena, uppgraderad infrastruktur i samhällsrummen för vård och flygplatsinfrastruktur i utmanande perifera miljöer. En viktig aspekt i projektet är att genomföra aktiviteter i samarbete med berörda verksamheter inom kommun och landsting samt från industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03656

Statistik för sidan