Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för en aktiv livsstil vid kroniska sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Jämtlands läns landsting - Region Jämtland Härjedalen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att ta fram beslutsunderlag för en kommande testbädd för strokrehabilitering i Region J/H med fokus på användbarhet. Projektet har uppfyllt målet genom att undersöka kognitiv, motorisk och språklig rehabilitering och dess krav på e-hälsotjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar en överraskande positiv respons för samtliga tre rehabiliteringsspår. Vi ser en möjlighet att utveckla inom samtliga tre områden och den största nyttan kommer en testbädd att göra inom den språkliga rehabiliteringen. Ett förväntat utfall för en tesbädd är att fler vårdtagare kan nyttja Region J/Hs mobila stroketeam och därmed effektivisera rehabiliteringen.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett som ett Design Science-projekt med fokus på problemställning och kravfångst. Data har samlats in via individuella och gruppintervjuer med ett övergripande multiintressentperspektiv. Samtliga intervjuer har spelats in och analyserats tematiskt var för sig i de tre huvudspåren. Resultatet har jämförts med tidigare vetenskaplig kunskap inom området och presenterats muntligen och skriftligen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2018

Diarienummer 2018-03686

Statistik för sidan