Testbädd för en aktiv livsstil vid kroniska sjukdomar

Diarienummer 2018-03686
Koordinator Jämtlands läns landsting - Region Jämtland Härjedalen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att skapa ett beslutsunderlag för implementering av testbädd för rehabilitering av strokepatienter samt att utvärdera testbäddens användbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är ett beslutsunderlag med aspekter såsom kliniska, tekniska, användbarhet samt hållbarhet för strokerehabilitering. Detta beslutsunderlag ska sedan användas för ansökan om verklig testbädd.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är tre olika delar där den kliniska, tekniska och användarvänlighet kommer att undersökas separat för framtida skapande av testbädd för strokerehabilitering. Genomförandet kommer att vara baserat på intervjuer och diskussioner med experter inom de tre ovanstående områdena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.