Testbädd - Innovationer för hållbar utveckling

Diarienummer 2018-03671
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att stärka samhällets hållbara utveckling. För att uppfylla detta ska förberedelseprojektet utreda och skapa förutsättningar för att etablera en process för att dels lotsa idéer från innovatörer till verksamheter där de kan omsättas till nytta, dels tillkännagöra verksamhetens behov för innovatörer så att de kan skapa framtidens tjänster. En viktig grundkomponent för att denna process ska kunna generera innovationer som leder till ökad hållbarhet är att bygga upp en testbädd för bearbetning och visualisering av data om samhället.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av detta förberedelseprojekt är att det finns goda förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt som kan etablera en testbäddsverksamhet som i sin tur kan leverera effekt i form av en hållbar samhällsutveckling. I förlängningen förväntas genomförandeprojektet generera ett mer innovationsvänligt klimat i såväl Västerås som i de andra kommunerna inom 4M-samarbetet. Det direkta resultatet av förberedelseprojektet är att det finns ett väl underbyggt beslutsunderlag för att starta ett genomförandeprojekt som kan generera ovanstående effekt.

Planerat upplägg och genomförande

Aktivitet 1: Gemensam start för alla samarbetspartners (dec-jan) Aktivitet 2: Kartläggning/utredning (jan-mar) Aktivitet 3: Workshopserie (mar-jun) Aktivitet 4: Demo/retrospektiv (jun-aug)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.