Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd - Innovationer för hållbar utveckling

Diarienummer
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektets resultat pekar på att den process som ska koppla samman innovatörer och offentlig verksamhet och möjliggöra framtagande av framtidens smarta tjänster inte bör avgränsas eller göras till en sidoverksamhet. En prototyp på verktyg för analys av samhällsdata har tagits fram i projektet, och därigenom har förståelsen för förutsättningarna stärkts. Aktiviteterna i projektet har bidragit med att staka ut vägar för ett kommande genomförande, vilket lägger en bra grund för att kunna nå det övergripande syftet att stärka samhällets hållbara utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta förberedelseprojekt har samlat in kunskap om hur maximal effekt ska kunna nås avseende hållbar samhällsutveckling och innovationsvänligt klimat. Istället för att etablera en separat och låst process bör organisatoriska enheter pekas ut eller skapas för att bland annat sprida den innovationsprocess som har tagits fram, stärka det datadrivna utvecklingsarbetet och bygga länkar mellan det offentliga och innovatörer/samhället. Hela samhället bör betraktas som en testbädd. Dessa insikter är nödvändiga för att kunna påbörja och framförallt lyckas med ett genomförande.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en explorativ fas där projektparternas perspektiv omhändertogs för att ta ut en riktning. Att systematisera arbetet med och användandet av data om samhället betraktades som en framgångsfaktor. Därför följde en prototypfas som gav ökad förståelse för denna framgångsfaktor. Projektet rundades av med en ny explorativ fas med bland annat studiebesök hos förebilder för att få fler perspektiv på hur vi bäst går tillväga med arbetet framåt. Med detta upplägg har projektets avsedda resultat kunnat nås effektivt samt en bra grund för realisering av effekten har lagts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03671

Statistik för sidan