Test med hög kapacitet, sensitivitet och exakthet samt process för chimerism analys av transplantationspatienter

Diarienummer 2017-04346
Koordinator Devyser AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Chimerism-analys bygger på en beräkning av förhållandet mellan patient och donatorsceller som finns kvar i kroppen hos patienter efter en transplantation (stamcells- eller organtransplantation). Syftet med projektet är att utveckla en ny metod för chimerismanalys på NGS (Next-generation-sequencing) plattform. Målet är att ta fram ett komplett test-kit med reagenser för kvantitativ analys av chimerism.

Förväntade effekter och resultat

Metoden skall ha hög kapacitet, hög exakthet och hög känslighet för att ersätta nuvarande metoder som används på rutinlabb. Produkten omfattar även testprotokoll, processer och programvara för analys.

Planerat upplägg och genomförande

Över 100 SNP markörer kommer att väljas ut och testas med avseende på egenskaper som känslighet och exakthet vid kvantifiering. Produkten kommer att sättas upp i första på hand på instrument från Illumina (MiSeq, MiniSeq) och IonTorrent (PGM/S5). Vi kommer att kunna utföra kliniska tester i projektet genom ett samarbete med Karolinska Sjukhuset.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.