Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test med hög kapacitet, sensitivitet och exakthet samt process för chimerism analys av transplantationspatienter

Diarienummer
Koordinator Devyser AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta fram en NGS baserad metod för analys av chimerism efter benmärgstransplantation. Vi har nu i slutet av projektet lyckats ta fram en sådan metod för RUO (Research Use Only) bruk men har också påbörjat arbetet med att validera metoden enligt IVDR-CE.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har lyckats ta fram en känslig metod som kan detektera kvarvarande patientceller efter en benmärgstransplantation ner till en nivå på 0,1%. Dessutom har metoden bra precision både vid låga och höga nivåer. Den skulle därmed kunna ersätta de kommersiella metoder som använts idag. Metoden har testats på labb i Sverige och utomlands med stor framgång.

Upplägg och genomförande

Vi har bioinformatisk sökt efter möjliga genetiska markörer för att kunna skilja på olika individer. Efter att ha testat ett antal markörer så har vi hittat 24 markörer som är tillräckligt specifika och känsliga för att kunna användas i testet. I samband med projektet har vi också utvecklat en mjukvara för beräkning och visualisering av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04346

Statistik för sidan