Test Drive Game

Diarienummer 2015-06865
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skulle utforma ett praktiskt orienterat träningsprogram för personer/team som vill få hjälp att formulera sina affärsidé och få en grund inför en eventuell företagsstart för att bygga ett nytt spelföretag. Programmet utvecklades under våren 2016 och genomfördes under hösten. I maj påbörjades marknadsföringen av programmet. 26 projekt sökte och 10 bolag/projekt valdes ut inför programstarten. Programmet har genomförts enligt planen och den avslutande träffen hålls den 9/12.

Resultat och förväntade effekter

Ett utvecklingsprogram för nya spelföretag har utvecklats. Projektet har attraherat 26 nya spelidéer från olika delar av Sverige till programmet och 10 av dem antogs till programmet. Effekten är att 10 nya spelprojekt/bolag har fått omfattande och kvalificerat stöd att utveckla sin idé mot en framgångsrik kommersialisering. Deltagarna har fått värdefull branschkontakter bland de mer etablerade spelföretagen. Effekten är också att de etablerade spelföretagen fått ett nytt sätta att ´umgås´ med nya spelföretag genom deltagande i programmet.

Upplägg och genomförande

Programmet har utvecklats av personer från branschen. Ledande aktörer från etablerade spelföretagen har aktivt deltagit i utvecklingen. Programmet har genomförts i nära samverkan med etablerade spelföretag och de flesta träffarna har varit förlagda till etablerade spelföretag Det mest positiva för deltagarna har varit mötena och föreläsningarna med nyckelpersoners hos de etablerade spelföretagen och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna En annan slutsats är att en del av de metoder som används för utveckling i inkubatorer behöver anpassas ytterligare för just spelföretag

Externa länkar

http://www.stockholminnovation.com/vara-program/test-drive/game/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.