Test av miljövänlig Båtfärg

Diarienummer 2018-01263
Koordinator Båtfärg Europé AB
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Att få båtfärgen klassificerad som miljövänlig och effektiv mot beväxtning

Förväntade effekter och resultat

Att Chalmers efter testperiodens slut kan bekräfta att produkten är både miljövänlig och effektiv mot beväxtning

Planerat upplägg och genomförande

Testprodukter skickas till Chalmers och skall testas under hela båtsäsongen 2018, slutresultat kommer sedan i oktober 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.