Test av miljövänlig Båtfärg

Diarienummer 2018-01263
Koordinator Båtfärg Europé AB
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med testerna av båtbottenfärgerna var dels att påvisa att inga negativa miljöeffekter uppstår och dels dess påväxt av alger m.m. Måluppfyllelsen gällande miljöeffekterna blev som förutsatt mycket goda då ingen eller försumbar miljöeffekt påvisades. Vad gäller påväxt förekommer en del men skall då beaktas att testplåtarna varit stilla under hela testperioden vilket inte sker med båtar som är i rörelse någorlunda regelbundet, dessutom har säkerligen det extrema vädret under sommaren 2018 haft negativ effekt.

Resultat och förväntade effekter

Miljöpåverkan bevisade vårt påstående att produkterna är miljövänliga och att därmed är tungmetallernas tid som ingrediens i båtbottenfärg över. Påväxterna av alger m.m. blev lite mer än vi befarat, vi misstänker att den extrema sommaren 2018 haft betydelse samt att testplåtarna ligger helt stilla under testperioden, vilket inte sker med båtar i rörelse

Upplägg och genomförande

All test har utförts av Chalmers i Göteborg, slutresultaten redovisas i de två bifogade dokumenten, påväxt samt miljöpåverkan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.