Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Test av miljövänlig Båtfärg

Diarienummer
Koordinator Båtfärg Europé AB
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med testerna av båtbottenfärgerna var dels att påvisa att inga negativa miljöeffekter uppstår och dels dess påväxt av alger m.m. Måluppfyllelsen gällande miljöeffekterna blev som förutsatt mycket goda då ingen eller försumbar miljöeffekt påvisades. Vad gäller påväxt förekommer en del men skall då beaktas att testplåtarna varit stilla under hela testperioden vilket inte sker med båtar som är i rörelse någorlunda regelbundet, dessutom har säkerligen det extrema vädret under sommaren 2018 haft negativ effekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Miljöpåverkan bevisade vårt påstående att produkterna är miljövänliga och att därmed är tungmetallernas tid som ingrediens i båtbottenfärg över. Påväxterna av alger m.m. blev lite mer än vi befarat, vi misstänker att den extrema sommaren 2018 haft betydelse samt att testplåtarna ligger helt stilla under testperioden, vilket inte sker med båtar i rörelse

Upplägg och genomförande

All test har utförts av Chalmers i Göteborg, slutresultaten redovisas i de två bifogade dokumenten, påväxt samt miljöpåverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01263

Statistik för sidan