Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test- och mjukvaruplattform för virtualiserade inbyggda system

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REVE
Bidrag från Vinnova 3 811 236 kronor
Projektets löptid mars 2014 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-05608sv.pdf (pdf, 1621 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet VIRTUES, ett samarbete mellan Scania CV och KTH över 3.5 år, utreder fågeställningar kring virtualiserad testning av embedded-mjukvara som kör på virtuell hårdvara. Inom projektet har det utvecklats mjukvaruutvecklingsverktyg för att använda maskin-inlärningsstödd testfallsgenerering och även en virtuell-hårdvaruplattform. Dessa verktyg har kopplats samman och då använts i fall-studier rörande testning utifrån formella krav samt i felinjiceringstester. Mjukvaran som testats är faktisk automotive-mjukvara från ECU:er.

Långsiktiga effekter som förväntas

En mjukvara för instruktionsset-simulering och virtuell hårdvara har vidareutvecklats och använts. En simulering av en grupp samverkande ECU:er har tagits fram, och även prototyp där omvärldsmodellen från en HIL-rigg integreras med en ECU-simulering. Vi har skaffat erfarenheter kring innovativa sätt att styra simuleringen. Vi har integrerat en maskin-inlärningsassisterad testfallsgenerator med instruktuions-set simuleringen och utfört fallstudier på några av Scanias ECU-applikationer. Testfallsgeneratorn har optimerats, bl.a för att utnyttja multi-core CPU:er.

Upplägg och genomförande

Fördelarna med ansatsen i VIRTUES har påvisats; vi ser möjligheter till kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och agilitet samt till förbättrade testmetoder med tillförlitliga, rigorösa och vältäckande tester. Vi har även visat att metoden skalar upp till större problemstorlekar men att det även finns möjligheter till fler skalbarhetsförbättringar. Exekveringsplattformen som tagits fram kan vidareutvecklas och användas på många sätt. Vi ser möjligheter att kombinera detta arbete med andra relaterade forskningsprojekt inom Scania, såsom ReVamp och Virtual Truck and Bus.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2013-05608

Statistik för sidan