TerraWing Kontakledningsfundament Järnväg

Diarienummer 2014-04878
Koordinator Vingfundament TerraWing AB
Bidrag från Vinnova 202 499 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte med projektet var att modernisera samt effektivisera grundläggningen av kontaktledningsfundament. Vi har uppfyllt delar av målet genom framtagande av fundament men ej ännu uppfyllt målet med ett godkännande från Trafikverket.

Resultat och förväntade effekter

Vi har haft svårt att få klara riktlinjer vad som egentligen gäller rörande standarder och regelverk. Trafikverket har en remissutgåva av en standard som ska följas. Marknaden tycker att styrande lastfall i remissutgåvan är för stora. Vi har därför försökt få grepp om vad som egentligen gäller utan att helt lyckas. Därför har vi tagit fram två olika fundament, ett som är dimensionerat enligt gällande standard samt ett som är dimensionerat efter vad marknaden anser vara rätt.

Upplägg och genomförande

I och med att gällande standard (remissutgåvan) enligt marknaden har mycket höga dimensionerande lastfall så inriktade vi oss efter ett tag på att utföra praktiska dragprover. Tyvärr så fann vi inte något projekt där Trafikverket visade intresse att utföra provdragningar samtidigt som ett praktiskt prov kan vara svårt att dra nytta av på andra projekt än där provet genomförts. Ett nytt spår blev att en kund visade intresse av att grundlägga ett fundament. Vi tog fram teoretiska beräkningar som följer remissutgåvan. Resultatet blev positivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.