Termisk Sprutning Beläggningar för Förbättrad Prestanda av Lättlegeringar

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Trots deras många fördelar tvingar den låga hårdheten och sårbarheten för mekaniskt och frätande slitage på lätta legeringar begränsningar för deras användbarhet. Att stärka deras ytor genom avancerade beläggningar kan resultera i radikala förbättringar av deras prestanda, vilket leder till deras implementering i en mängd nya applikationer. Syftet med detta projekt är att studera genomförbarheten av att implementera avancerade slitage- och korrosionsbeständiga beläggningar framställda av tre distinkta TS-processer med WC-baserade och Fe-baserade beläggningsmaterial.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från detta projekt är grundläggande förståelse av förhållanden mellan processparameterar och beläggnings/materialprestanda, en-två potentiella beläggningslösningar för slitage och korrosionsbeständighet, och kostnadsstudie för tillämpning av TS i lätta legeringar. Resultaten från detta projekt kommer att gynna gruv- och jordbruksindustrin direkt. Det förväntas att det kommer att resultera i användning av termiskt sprutade beläggningar för lätta legeringar i olika och väletablerade industrisektorer i Sverige inom de närmaste fem åren.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna är indelade i sju arbetspaket (WP): WP1 - Tekniska specifikationer och val av beläggningsmaterial, WP2 - Sprutprocessoptimering och sprutning av testkuponger, WP3 - Laboratorietestning och karakterisering av testkuponger, WP4 - Sprutning av industriella komponenter, WP5 - Testning av industriella komponenter, WP6 - Karaktärisering av industriella komponenter, och WP7 - Projektledning och spridning. Milstolpar har tilldelats som beslutspunkter efter WP3 och WP6.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Diarienummer 2020-04297

Statistik för sidan