Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tendo - For people, not symptoms

Diarienummer
Koordinator Tendo AB - Ideon Agora - VentureLab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Att finna en funktionsmodell som kan testas av intressenter för att verifiera att lösningen är attraktiv samt för att samla information om de tänka användarna. Produktens dellösningar ska analyseras individuellt samt till viss del tillsammans för att utesluta eventuella misstag tidigt. Målet är att nå en god funktion där valet att sensorer och mekanisk lösning leder till att kontraktionen av de artificiella senorna upplevs som naturlig och tilltalande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då sensorernas komplexitet till viss del hade underskattats så krävde detta moment ett större fokus än vad som initial förväntades. Användartesterna genomfördes därmed med ett större fokus på just sensorsignalerna, något som dokumenterades med mätinstrument och till viss del med film. Vidare analys kommer att krävas men ett tillfredsställande resultat inom ramarna för detta projekt har uppnåtts. Gällande den mekaniska lösningen så blev resultatet över förväntan. Detta arbete ledde till att lösningen som tagits fram kunde fastställas och en patentansökan därmed kunde lämnas in.

Upplägg och genomförande

Projektet har präglats av ett iterativt arbete. För att skydda företagets immateriella tillgångar under verifieringsfasen så underlättade det med en inskickad patentansökan. Den mekaniska delen är den med starkast nyhetsvärde och så den prioriterades. Då produkten inte färdigställts förrän i slutet av projektet så har endast mindre brukartester skett med fokus på ett område i taget. Initialt genomfördes analyser av sensorerna med olika individer och i slutet av projektet har ca fem personer gett sina utlåtande om hur senornas kontraktion kändes vilket upplevde som positivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00555

Statistik för sidan