Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TEMPUS OPTIMISER

Diarienummer
Koordinator T Energy Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Tempus utvecklar och skapar värde för kunder på den flexibla elmarknaden, vilket effektivt minskar energimarknadens klimatpåverkan. Målet är att demonstrera lösningens, tekniska såväl som affärsmässiga, fördelar på tre marknader och visionen är att omvandla dagens centralt producerade och distribuerade energimarknad till en mer flexibel decentraliserad energimarknad som nyttjar de förnyelsebara energikällornas fulla potential.

Resultat och förväntade effekter

Tempus har fått fäste på energimarknaden och bidrar aktivt till att minska klimatpåverkan både på produktionssidan och på användarsidan. Tempus demonstrerar sin lösning och dess tekniska, affärsmässiga och hållbarhetsmässiga fördelar i skarpa kund-case på marknader i Europa så väl som i Australien. Visionen att omvandla dagens energimarknad med central energiproduktion och -distribution till en mer flexibel decentraliserad energimarknad som nyttjar de förnyelsebara energikällornas fulla potential är på god väg att uppnås.

Upplägg och genomförande

Förstudien fokuserar på att validera strategi till marknadsetablering genom att validera marknadspotentialen, nyckelmarknader och säljargument, så kallade ”Value Propositions”, mot Tempus olika kundkategorier. Legala- och IPR-relaterade förutsättningar utvärderas och Tempus utför en fördjupad riskanalys. Under förstudien har vi även knutit till oss ytterligare partners, främst demonstrationspartners men också forskningskompetens och nischkompetens inom energilagring och skapande av trading-system för att effektivt kunna genomföra huvudprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03364

Statistik för sidan