Teknologi anpassning till blyfria mässingslegeringar

Diarienummer 2016-01994
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Huvudsyftet är att fasa ut bly i svenska mässingsprodukter och ta fram ett förslag på hur ett cirkulärt system för blyfri mässing kan fungera. Detta inkluderar: - En Bred och nödvändig bakgrund om hur utfasningen av bly i mässingslegeringar påverkar tillverkningsindustrin i Sverige och samhället. - Optimerade processer som är anpassade till de nya legeringarna genom omfattande försök i nära samarbete med industriella partners. - Utveckling av ett cirkulärt system innefattande en ekonomiskt försvarbar de-Pb process och effektiv sortering av både blyad och blyfri mässingsskrot.

Förväntade effekter och resultat

Visionen med projektet är att, genom ett proaktivt angreppssätt, behandla alla aspekter av övergången till blyfria mässingslegeringar. Vi tror att en framgångsrik vetenskaplig och teknisk utveckling av en blyfri paradigm som omfattar hela värdekedjan och återvinningen kommer att öppna möjligheter för svenska mässingsindustrin att etablera internationellt tekniskt och miljömässigt ledarskap. Genom detta projekt kommer den svenska industrin att utveckla ett blyfritt mässing-ekosystem som kan ha en betydande inverkan på såväl dess marknadsandelar som på utfasning av bly i hela världen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av Swerea i samarbete med 11 nordiska mässingstillverkare och kommer att organiseras i sex arbetspaket enligt följande: 1. Scenarioanalys , utmaningar och möjligheter 2. Materialutveckling och karakterisering av blyfria legeringar 3. Utveckling av en de-PB teknik för mässingsskrot innehållande Pb 4. Anpassning av processer och produktionsteknik för tillverkning av blyfria legeringar 5. Anpassning av cirkulära produktionssystem för blyfria komponenter 6. Skapande av ett kompetenscentrum vilket garanterar långsiktigt tekniskt samarbete

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.