Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknologi anpassning till blyfria mässingslegeringar

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för att avveckla bly i svenskproducerade mässingsprodukter, samt att utveckla ett cirkulärt system för blyfri mässing genom hela livscykeln från återvinning till konsument. En bred bild har skapats över vad utfasning av bly innebär för industrin. Flera produktionssteg fungerar medan andra är i behov av ytterligare utveckling innan en total övergång till blyfria legeringar kan ske. Ett koncept för återvinning och separering av bly från mässing har utvecklats vilket är en förutsättning för ett cirkulärt system.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att en övergång till blyfria mässing är möjlig. Genom att undersöka hela livscykeln och att skräddarsy tillverknings- bearbetnings- och återvinningssteg till de nya materialen kan industrin på sikt skapa en kostnads- och resurseffektiv hantering av nya hållbara mässingsprodukter. Det bildade excellenscentret är en naturlig bas för fortsatt utveckling inom området och tillfälle för den svenska mässingsindustrin att rusta sig inför övergången till blyfria legeringar som med stor sannolikhet kommer att bli mer och mer aktuell i och med att krav och lagar skärps.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet har bedrivits i nära samverkan mellan forskningsutförare och 11 nordiska mässingsföretag över hela mässingens värdekedja och livscykel. Detta innefattar process- och materialutveckling för blyfria legeringar, industriell anpassning samt återvinning och skrotrening där teoretiska verktyg, laborativa resultat och fältförsök skett parallellt i iterativa processer. Med detta arbetssätt har hela värdekedjan från råvaror, tillverkning, användning och återvinning inkluderats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01994

Statistik för sidan