Teknisk design, produktion samt strategier för prissättning och utlicensiering för T cells-behandling vid cancer

Diarienummer 2018-02127
Koordinator TCER AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

TCER AB bygger på mer än 20 års forskning. Vi har spetskompetens inom molekylärbiologi, ytkemi samt inom immunologi och bedriver högkvalitativ forskning. Syftet med projektet är bygga vidare på de resultat som framkom i fas 1 med målsättningen att utreda de tekniska och designmässiga förutsättningarna för tillverkning av A-STAR, vidareutveckla produktionsmetoder för T-celler samt utarbeta trovärdiga prissättnings- och utlicensieringsstrategier för A-STAR i samarbete med key stakeholders och potentiella kunder.

Förväntade effekter och resultat

Vår bedömning är att vi inom 5 år nått ut på marknaden med en unik produkt/procedur som erbjuder säker, effektiv och kostnadseffektiv behandling med hjälp av patienternas egna T- celler. Detta under förutsättning att de aktiviteter som planeras i projektet bekräftar den uppfattning som framkom i den regulatoriska översikten som genomfördes i fas 1 avseende hur snabbt vi kan få produkten/proceduren godkänd för kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska vidareutveckla kvalitetssystem och produktionsprocesser av vår metodik som uppfyller de regulatoriska krav vilka identifierades under fas 1-projektet och i diskussioner med EMA. I samarbete med identifierade kunder, dvs specialkliniker, med certifierad GMP-kompetens för cellterapi, kommer upparbetade produktionsprocesser att utvärderas men även ge möjligheter till validering av skalbara affärsmodeller direkt på den tänkta marknaden.

Externa länkar

hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.