Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att ta fram förutsättningar för framtida utveckling och nyttiggörande av teknikstöd utformat för att stödja beteendeförändringar hos seniorer så att de stimuleras till att öka sin aktivitetsnivå generellt och även utför träning som förebygger fall. Målet med projektet har varit att ta fram 1. Kravspecifikation; 2. Marknadsanalys; 3. Teknisk specifikation; 4. Plan och konstellation för behovsdriven, användarcentrerad utveckling av tekniklösning. Vi bedömer att projektets syfte är uppnått och att uppsatta projektmål är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat: (1) Förfining av lösningsförslag utifrån användarkrav, marknadsmässiga/juridiska krav och marknad. Lösningen beskrivs i krav- och teknisk specifikation. (2) Förberedelser för användardriven utveckling av förfinat lösningsförslag (projektplan, utvecklad partnerkonstellation och utkast IPR avtal) Utfall: Samtliga förväntade resultat har uppnåtts. Förväntade effekter: Att skapa tillväxt via värdeskapande innovation och fortsatt innovationsutveckling. Utfall: Vi bedömer att projektet kommer att bidra till förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har lagts upp i fyra arbetspaket (AP): 1 Analys (Behov/ krav från användare och marknad; Marknadspotential) 2 Kravspecifikation 3 Teknisk specifikation 4 Förberedelser för användardriven utveckling av teknikstödet Projektpartners har deltagit i aktiviteter i respektive AP. Dessutom har tre större möten hållits i konstellationen, ett möte hållits i projektets referensgrupp och två möten hållits i användarforum. Nyhetsmail har skickats ut till samtliga projektpartners en gång per månad. Upplägget bedöms ha lämpligt och genomförandet har gått enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03757

Statistik för sidan