Tekniköverföring : från teknisk FoU till kundnytta

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04133

Statistik för sidan