Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta

Diarienummer 2009-00264
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-A01-157
Bidrag från Vinnova 1 199 310 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI