Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tech Farm: framtidens yteffektiva boende

Diarienummer
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att definiera och utveckla en ny typ av boendeform, en ´co-living-fastighet´ som möter de nya spelreglerna som kommer med delningsekonomin. Där fler personer kan bo på mindre yta genom mikrolägenheter och målet på lång sikt är att det ska finnas 100 fastigheter i 10 länder. Under steg 1 har vi tagit fram ett första definition och utformning på fastigheten och även börjat titta på regelhinder och fastighetstekniska hinder. Det finns stora utmaningar att ta sig förbi, men utvecklingen har varit positiv och målet känns realistiskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har hittat en lösning för en boendefastighet som minskar kvadratmeterytan per person med 60%. Idag bor en Stockholmsbo i ett singelhushåll på i snitt 51 kvm och siffrorna är liknande i andra storstäder (Källa: SCB, genomsnittsyta per person 2014). Vi har hittat en ny lösning där den boende har i snitt 20 kvm samtidigt som livskvaliteten ökar. Halva fastigheten är delade ytor såsom vardagsrum, kök, arbetsplatser och gym. Den privata ytan är en kubiksmart sovmodul på mellan 4 och 10 kvm.

Upplägg och genomförande

Vi har haft möjlighet att involvera fler krävställare (kommuner) än vi hade tänkt vilket har gett oss en bred förståelse. Vi har hittat befintliga studier kring målgruppens behov, som har blivit ett bra komplement till vår egen studie med 20 djupintervjuer. Vi har hittat de partners och den kompetens som vi behöver för att gå vidare. Vi har tidiga utkast på konkreta skisser och beräkningar. I vår omvärldsanalys har vi skapat en länksamling på över 200 länkar till artiklar och studier inom området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04442

Statistik för sidan