Teach Trail

Diarienummer 2014-03781
Koordinator POPDEVELOP AB - Popdevelop
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Projektets mål som var att ta fram ett verktyg som hjälper lärare och elever att bättre utnyttja läromedelsresurser från internet har uppfyllts. Teachtrail finns tillgänglig på http://teachtrail.com och är en digital tjänst där lärare har möjlighet att skapa en playlist med innehåll från olika läromedelsresurser. En playlist kan enkelt delas med elever, som på ett intuitivt sätt får möjligheten att följa en lektion med läromedelsresurser på internet.

Resultat och förväntade effekter

Genom användning av http://teachtrail.com sprids kunskap om hur populära digitala läroresurser kan användas i skolan. Förhoppningen är att undervisning med hjälp av Teachtrail förväntas öka användningen av läromedelsresurser från internet samt förenkla användningen av flera olika läromedelsresurser. Det viktigaste och förväntade resultatet från projektet är de tre systemen som utgör Teachtrail.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har skett i tre faser, med kravställning & design, intervjuer med lärare och produktutveckling. De sökta medlen har delfinansierat utveckling av tre applikationer som tillsammans utgör systemet teachtrail.com. Ett verktyg för insamling av läromedelsresurser, en verktyg för skapande av en playlist samt ett system för att använda playlisten.

Externa länkar

Teachtrail - hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.