Teach for Sweden

Diarienummer 2012-04351
Koordinator Föreningen rektorsakademien
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med Teach for Sweden är att bidra till en mera likvärdig skola genom ledarskap.

Resultat och förväntade effekter

Teach for Sweden vill verka för att fler personer blir lärare inom matematik och NO. Teach for Sweden vill genom att attrahera fler lärare till skolor som har utmaningar med likvärdigheten bidra till ökad måluppfyllelse för elever vars föräldrar har lägre utbildning.

Upplägg och genomförande

Genom att bygga processer med rekrytering, urval och utbildning av kandidater. Samt placering av kandidater i kommuner och genom att attrahera företag som tydligt tar ställning för viken av en likvärdig skola har Teach for Sweden startat programmet under 2013. Genomgående har Teach for Sweden lyckats genomföra projektet genom mycket god samverkan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.