Talloil Community genomförbarhetsstudie

Diarienummer 2016-03436
Koordinator THE PACKAGING GREENHOUSE AB
Bidrag från Vinnova 408 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka centrala tekniska och samarbetsmässiga förutsättningar för att etablera en plattform för ett företagsöverskridande samarbete baserat på gemensam analys och tillämpning av BigData för ökad utvinning av tallolja på svenska bruk som helhet. Projektet har visat att det är både tekniskt och samarbetsmässigt (över företagsgränser) möjligt, samt relativt enkelt att utifrån bruken existerande IT-strukturer genomföra ett fullskaligt projekt.

Resultat och förväntade effekter

En modell där bruken är beredda att öppna upp och göra produktionsdata tillgängliga för varandra har testats och verifierats. Verktyg för bigdata-analys har testats framgångsrikt för gemensam driftdataanalys. Arbetssättet, att utifrån gemensamt arbete med driftdata öka talloljeproduktion samt associerade processförbättringar har redan nu genom work shops och arbete i drift resulterat i förbättringar. Projektet har idag byggt kunskap om en fungerande metod och arbetssätt för ett större genomförandeprojekt som både är tekniskt- och samarbetsmässigt genomförbart.

Upplägg och genomförande

Stora mängder data har samlats in, bearbetats (hanterbara för gemensamma slutsatser) och analyserats via gemensamma databaser/data-verktyg. Metodik för att överföra data on-line har testats, verifierats och initierats på bruk med virtuella datorer kopplat till externa servers och kopplade dataverktyg med fjärrkopplingar som möjliggjort arbete på distans. Genomförda workshops på bruken har redan nu lett till både slutsatser och fall av verkliga förbättringar t.ex. effektivare återföring av spjälkvätska; pH-styrning för tallolje-kok och aspekter på avsåpningen.

Externa länkar

Tänkt plattform för att dela information samt ställa frågor och få svar. Även artiklar. Ev. även "live-data".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.