TalkMath

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 1 914 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Syftet med TalkMath är att ge vuxna möjligheten att studera matematik tillsammans, och med handledning av lärare, via internet, var som helst, när som helst.

Förväntade effekter och resultat

TalkMath planeras att bestå av ett kommunikationsverktyg med text, ljud och en delad digital whiteboard. Vi kommer att utveckla funktioner för att kunna diskutera matematik, t.ex. stöd för att rita figurer och skriva formler. TalkMath kommer att kunna användas som ett fristående verktyg eller genom integration med anda plattformar. Öppna standarder används för att möjliggöra integration mellan TalkMath och t.ex. lärplattformar eller sk. MOOCs (öppna nätbaserade kurser).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras utifrån en iterativ utvecklingsprocess baserad på fokusgrupper, intervjuer och analys av användardata där plattformen stegvis utvecklas och utvärderas nära användare. Vid projektets avslutande kommer vi att kunna erbjuda en lanseringsfärdig produkt och en lämplig modell för fortsatt finansiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04401

Statistik för sidan