Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TalkMath

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 1 914 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet TalkMath har varit att erbjuda studenter en möjlighet att studera matematik tillsammans, och med handledning av lärare, via internet, var som helst, när som helst. Vi har skapat en digital plattform speciellt utformad för lärande i matematik där lärare och studenter kan mötas. TalkMath erbjuder “just-in-time tutoring”. Ett exempel är när studenter studerar på kvällstid då de har möjlighet att be om hjälp direkt och komma vidare i sina studier snarare än att behöva vänta till ett senare tillfälle då de kan få hjälp av sin lärare.

Långsiktiga effekter som förväntas

TalkMath är speciellt utformat för att diskutera matematik tillsammans i realtid. Tjänsten består av ett kommunikationsverktyg med text, ljud och en delad digital whiteboard. Även speciella funktioner för att kunna diskutera matematik, t.ex. stöd för att rita figurer och skriva formler, har utvecklas. Tjänsten har använts för att kunna erbjuda “just-in-time tutoring” i ett stort antal kurser samt vid de nationella proven, vilket har fungerat väl. TalkMath har använts i väldigt stort utsträckning, särskilt sedan covid-19.

Upplägg och genomförande

TalkMath är en forskningsbaserad tjänst som har utvecklats genom en iterativ utvecklingsprocess baserad på fokusgrupper och analys av användardata. Tjänsten har stegvis utvecklas samt utvärderats genom pilottester. Vi har även genomfört workshops i samarbete med aktörer som arbetar med läxhjälp inom matematik samt har presenterat projektet vid nationella och internationella konferenser. TalkMath är en fullt fungerande tjänst som är fri att använda för den som önskar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 oktober 2020

Diarienummer 2016-04401

Statistik för sidan