TalkMath

Reference number 2016-04401
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Funding from Vinnova SEK 1 914 000
Project duration December 2016 - January 2020
Status Ongoing
Venture 2015-07062-en
Call 2015-07064-en

Purpose and goal

Syftet med TalkMath är att ge vuxna möjligheten att studera matematik tillsammans, och med handledning av lärare, via internet, var som helst, när som helst.

Expected results and effects

TalkMath planeras att bestå av ett kommunikationsverktyg med text, ljud och en delad digital whiteboard. Vi kommer att utveckla funktioner för att kunna diskutera matematik, t.ex. stöd för att rita figurer och skriva formler. TalkMath kommer att kunna användas som ett fristående verktyg eller genom integration med anda plattformar. Öppna standarder används för att möjliggöra integration mellan TalkMath och t.ex. lärplattformar eller sk. MOOCs (öppna nätbaserade kurser).

Planned approach and implementation

Projektet planeras utifrån en iterativ utvecklingsprocess baserad på fokusgrupper, intervjuer och analys av användardata där plattformen stegvis utvecklas och utvärderas nära användare. Vid projektets avslutande kommer vi att kunna erbjuda en lanseringsfärdig produkt och en lämplig modell för fortsatt finansiering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.