Talförbättringsmjukvara i högtalande kommunikationsapplikationer avsedda för smartphones, tablets & smart-TVs

Diarienummer 2014-00367
Koordinator LIMES AUDIO AB
Bidrag från Vinnova 1 423 900 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram en stereo-version av Limes Audios ljudkommunikationsprogramvara TrueVoice som i objektiva tester visas vara marknadsledande när det gäller ljudkvalité. Efter avslutat projekt har en stereo-version har tagits fram som, i preliminära tester i samarbete med potentiella kunder, visats vara mycket lovande och troligtvis även marknadsledande. Projektet kan därför sägas ha varit mycket lyckat.

Resultat och förväntade effekter

Limes Audio har redan vunnit nya kunder m.h.a. projektresultat, bl.a. två världsledande varumärken inom Pro-Audio/Video. Vidare har Limes Audio under våren 2015 varit i kontakt med en av världens största hemelektroniktillverkare som uttryckt intresse för att använda TrueVoice i kommande generations TV-apparater med inbyggd röststyrning. Tack vare FoV-projektet, samt att stereo-versionen var så pass mogen, har vi kunnat driva processen med hemelektroniktillverkaren (som preliminärt uttryckt att Limes Audios teknologi är ´imponerande bra´) framåt med mål att få dem som kund.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i stort sett enligt plan, trots en del mindre förseningar av några projekt-delmål (vilka dock kunnat arbetats ikapp i efterhand). I och med att nya kunder vunnits, samt att vi fått kontakt med en av världens största hemelektroniktillverkare som potentiell kund, har projektets slutskede fått ett mer kundorienterat fokus, vilket varit positivt för både förståelse av kundnyttan samt bidragit till att Limes Audio kan fortsätta investera i fortsatt kommersialisering av projektresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.