T O R - Tysta Offentliga Rum

Diarienummer 2014-00733
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 9 906 921 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla tjänster och produkter för att i en tilltagande urbanisering fortsatt kunna erbjuda stadsbor en lugn miljö. Resultatet är fyra konstruerade demos med en total bullerreduktion 20 dB, vilket innebär att människor kommer att uppfatta denna miljö mer än dubbelt så tyst än utsidan. Projektresultatet visar på att konstruktionen som tagits fram är effektiv när det gäller att stänga ute buller och något som potentiella kunden och marknaden efterfrågar och ser som möjlig att integrera tidigt i byggplaner för en mer grön och hållbar stad.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av förväntade resultat och effekter är bra. Utifrån en aktiv kundinvolvering och nya samarbeten har vi en robust grund att jobba vidare med för att nå långsiktig effekt med påverkan på policy och regelverk. På grund av en tidig dialog och relationsbyggande med internationella aktörer ser vi en lovande marknad med möjlighet till verkliga effekter. Rent tekniskt för TOR-lösningen är resultatet väldigt positivt. Enligt våra mätningar nåddes brusreducering och bullerdämpning i samtliga demos trots väldigt olika utformning och nivå av bullerkomplexitet i omgivningen.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en projektplan med sex arbetspaket. Vi haft månatliga projektmöten och arbetat agilt med täta arbetsmöten mellan projektmötena kopplade till aktiviteter i de olika arbetspaketen. Upplägget med månatliga avstämnings- och informationsmöten med samtliga partners kombinerat med hands-on arbets- och teknikmöten med berörda partners mer frekvent och flexibelt har varit en framgångsfaktor. Projektets genomförande har baserats på innovationsverktyg som baseras på NABC (Need-Approach-Benefits-Competition). Det bygger på block av parallella processer.

Externa länkar

Projektsida som uppdaterats löpande under projektets gång. Innehåll: syfte, partners, artiklar och filmer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.