Syzygy: Innovativ matchning av privata investerare och uppstartsbolag

Diarienummer 2018-00888
Koordinator Spinckel Invest AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Spinckel har utvecklat en plattform, Avonniv, som stodjer entreprenorer i deras innovationsarbete genom att samla all offentlig finansiering att ansoka om ifran Sveriges storsta utlysare. Målbilden för projektet är att, med Avonniv som utgångspunkt, utveckla och anvandartesta en digital prototyp, Syzygy, av en innovativ metodik for forbattrad matchning mellan privata investerare och uppstartsbolag. Metodiken baseras pa forfarandet som offentliga utlysare anammar och innebar att privata investerare och uppstartsbolag matchas genom ”privata utlysningar”.

Förväntade effekter och resultat

Syzygy ska mojliggora for privata investerare att skapa och publicera utlysningar som uppstartsbolag sedan uppmanas att ansoka om finansiering ifrån. Förväntat resultat är en forbattrad matchning emellan privata investerare och uppstartsbolag genom att respektive anvandargrupp ges ett verktyg som gor deras arbetsinsats enklare och mindre tidskravande; investerares ”deal flow” effektiviseras, bade i inflode och i utvardering, samtidigt som kapitalanskaffningsprocessen tydliggors for uppstartsbolag.

Planerat upplägg och genomförande

Med Avonniv som utgångspunkt ska Spinckel Invest, tillsammans med projektpartners i form av Wellstreet och Drivhuset, utveckla en digital prototyp av en innovativ matchningsmetodik som innebar att privata investerare och uppstartsbolag matchas genom ”privata utlysningar”. Prototypen ska sedan användartestas genom att projektgruppen publicerar en utlysning emot uppstartsbolag med huvudsyftet att skapa insikter for vidareutveckling av en fullskalig version av Syzygy.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.