Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Syzygy: Innovativ matchning av privata investerare och uppstartsbolag

Diarienummer
Koordinator Spinckel Invest AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att skapa en digital prototyp av en innovativ matchningsmetodik som innebär att privata investerare och uppstartsbolag matchas genom ”privata utlysningar”. Projektets syfte har varit att framställa ett underlag för vidareutveckling av prototypen till en fullskalig version. Genom projektgruppens samarbete har en digital prototyp kunnat utvecklas som inom kort ska användartestas, och projektgruppen anser därmed att projektets mål och syfte har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till en digital prototyp av en innovativ metodik för förbättrad matchning mellan privata investerare och uppstartsbolag. Efterföljt användartest av framställd prototyp kommer projektgruppen ha ett underlag för vidareutveckling av prototypen till en fullskalig version som framöver är tänkt att kommersialiseras och marknadsföras som en tjänst för förbättrad matchning mellan privata investerare och uppstartsbolag genom ”privata utlysningar”.

Upplägg och genomförande

Spinckel har samarbetat med Wellstreet och Drivhuset för att skapa en digital prototyp av en innovativ matchningsmetodik som innebär att privata investerare och uppstartsbolag matchas genom ”privata utlysningar”. Tilltänkt digital prototyp har tack vare samarbetet kunnat utvecklas, och kommer inom kort att användartestas, och projektets genomförande har därmed följt projektplanen med undantaget att den tekniska prototyputveckling och efterföljande användartestning förskjutits något framåt i tiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00888

Statistik för sidan