Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Stockholms Stadsmissions Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 452 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att utveckla en konceptdesign för ett digitalt registreringssystem som kan säkerställa spårbarhet, underlätta kommunikationen och bidra till att mäta effekterna i ideell sektors redistribution av överskottslivsmedel. Genom omvärldsanalys, intervju och workshops med systemets användare och donatorer av överskottslivsmedel finns det vid projektavslut ett designkoncept som planeras utvecklas, testas och implementeras under projektets etapp 2. Nya utvecklingsområden och projektpartners ska involveras i etapp 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en färdig konceptdesign för ett digitalt registreringssystem som kan säkerställa spårbarhet, underlägga kommunikationen och bidra till effektmätning av ideell sektors redistribution. Vi har även identifierat nya områden det är relevant att jobba med i projektets etapp 2, bland annat digitaliserad spårbarhet mellan donerade butiker och mottagande ideella aktörer samt effektmätning av sociala och miljömässiga effekter. Samt nya projektpartners i etapp 2.

Upplägg och genomförande

En kombination av olika metoder har använts: omvärldsanalys, individuella möten och workshops har gett oss den breda förståelsen i området och men samtidig också insikt i konkreta lösningar, vissa vi kommer jobba vidare med under etapp 2. Genom att involvera användare inom både ideell sektor och livsmedelsbranschen, samt med hjälp av RISE specialkompetens och stadsmissionernas kompetens och erfarenheter inom matredistribution, har vi utvecklat en konceptdesign som är redo att utvecklas och testas i etapp 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03793

Statistik för sidan