Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemintegration av aktuator i AT SbW-system

Diarienummer
Koordinator Kongsberg Automotive AB
Bidrag från Vinnova 4 369 554 kronor
Projektets löptid april 2013 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-04616.pdf (pdf, 1143 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att samla kunskap och utveckla konkurrenskraftiga delsystem inom AT SbW teknik som kan kommersialiseras av KA som en tier 1 systemleverantör och på så sätt säkra positionen för den svenska fordonsindustrin. Dessutom kommer akademiska partners genom detta projekt kunna utveckla och styra sin expertis direkt i en industriell applikation och stärka sina band med den svenska fordonsindustrin samtidigt som de kommer utöka sina kunskaper inom elektromagnetisk påverkan. Dess mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat två olika koncept, novell och konventionell, för växel ställdonet (aktuator) samt dess elektroniska styrenhet (ECU). Den konventionella aktuatorprototypen monterades även in i en demobil för testning. Tack vare ett mycket lyckat samarbete i detta projekt så har redan nu planerats att studenter från LTH som läser kurs i Produktinnovation ska ta fram koncept för helt nya innovativa produkter inom KA´s affärsområden och samtidigt få insyn i hur utvecklingsarbetet i bilindustrin går till. Projektet har även genererat ett patent.

Upplägg och genomförande

Den övergripande strategin för projektets genomförande var att höja kunskapsnivån i ett komplett shift by wire system med fokus på den elektriska aktuatorn. Detta arbete skedde i 9 st arbetspaket allt enligt ansökan. Projektet har genomförts enligt plan i ansökan och har varit mycket lyckat i alla dess delar. Projektet fick också stöd från Volvo Personvagnar genom att KA fick tillgång till en kravspecifikation för AT SBW systemet, där vi använde oss av en V60 som testbil för aktuatorsystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-04616

Statistik för sidan