Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Systemic, Sustainable & Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation (SUSTAINGOV)

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet
Bidrag från Vinnova 1 499 498 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektet har innefattat samskapande av en mission och formulering av ett framtida strategiskt innovationsprogram för vilket en ansökan skickats in. Syftet med SustainGov är att skapa bästa möjliga förutsättningar för offentlig sektor att bli en kraftfull möjliggörare för hälsa och välmående samt samhällets hållbarhetsomställning. Detta innefattar att rusta offentlig sektor på alla nivåer att tillsammans med samhällets övriga aktörer och med nya verktyg, metoder, styrning och arbetssätt hantera komplexa samhällsutmaningar utifrån ett systemperspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets mål var att mobilisera parter och aktörer att formulera en mission, utforma ett programkontor och en implementeringsplan för ett framtida strategiskt innovationsprogram. Detta har uppfyllts i och med att SustainGov konsortiet lämnade in en ansökan till utlysningen Impact Innovation som stängde den 19 oktober 2023. Alla partner har signerat ett ” Letter of Commitment” där de åtar sig att arbeta och bidra till uppfyllelse av programmets mission samt till skapandet av ett programkontor med Mittuniversitet som samordnare och medelsförvaltare.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat missions-orienterade och samskapande arbetsmetoder, inklusive digitala och fysiska workshops och möten, för att mobilisera aktörer och behovsägare i formuleringen av en gemensam mission. Arbetet i projektet har, om något, visat på behovet av en proaktiv, reformerad offentlig sektor för att lyckas med samhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsomställning. Det är också därför som nyckelaktörer inom offentlig sektor varit drivande i initiativet. De har insett vikten av att ta ägandeskap och ansvar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03705

Statistik för sidan