Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 2 820 116 kronor
Projektets löptid maj 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla Beacticas LSD1-projekt med in vitro- och in vivo resultat från synergistiska BEA-17 kombinationer, som stöd för kommande kliniska prövningar. Den första kliniska prövningen är planerad för BEA-17 i kombination med temozolomid (standardbehandling). Om erhållna in vitro och in vivo-resultat translaterar till klinik, väntas BEA-17+temozolomide förlänga förväntat livslängd för åtminstone en del av glioblastomapatienterna. En synergistisk BEA-17 kombinationsbehandling väntas öka potentialen väsentligt.

Förväntade effekter och resultat

Samarbetsprojektet väntas leverera ny IP för synergistiska BEA-17 kombinationer, baserat på in vitro och in vivo modeller och cellulära mekanistiska resultat. Potentiella biomarkörer kommer att evalueras för användning i kliniska prövningar och på marknad. Resultaten väntas väsentligt öka värdet av Beacticas LSD1 projekt och sänka risker i kliniska prövningar. Projektet är en viktig del i Beacticas omvandling från ett tidigt läkemedelsforskningsbolag, till ett läkemedelsföretag som tar fram nya terapier.

Planerat upplägg och genomförande

De projektparterna kommer att använda sina respektive styrkor i projektledning, IP och affärsutveckling (Beactica), expertkunskap om glioblastom, dess cellulära mekanismer och biomarkörer (Uppsala akademiska sjukhus) och in vitro och in vivo optimering (Uppsala universitet). Parterna har samarbetat i Beacticas LSD1-projekt sedan sent 2016, i ett alltmer effektivt forskningssamarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01441

Statistik för sidan