SymBIOs - att både kunna ge och få

Diarienummer 2014-03004
Koordinator Akademiska Sjukhuset
Bidrag från Vinnova 171 422 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har undersökt och funnit att en kostnadsneutral modell kan skapas och att det inte finns några principiella rättsliga hinder för att humant biologiskt material från frivilliga givare används för produktutveckling eller för att testa nya metoder, för ökad patientnytta. Vården är positiv till att medverka till att företagen får det material de behöver, förutsatt att finns informerat samtycke, transparens i processen och patientens vård kommer i första hand, samt att ersättning för relaterat merarbete kan erhållas.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar att en modell för samarbete kan skapas så att både vården och företagen vet att processen är laglig, ekonomiskt neutral, att patienten samtyckt, att patientnyttan tillgodoses både vid donationen och för de produkter som tas fram med hjälp av de donerade materialen. Modellen ska, med minimal påverkan i vården, resultera i hög kvalitet hos de produkter som så småningom når marknaden vilket gagnar både patienten och den lokala, regionala och nationella företagsutvecklingen. SymBIOs modellen blir en viktig komponent i utvecklingen av Innovation Akademiskas testbädd

Upplägg och genomförande

En modell för att ge tillgång till humant biologiskt material för relevant ersättning kan skapas. Förutsättningar så som informerat specifikt samtycke, förenklad redovisning och debitering av tid för merarbete, samt en funktion för koordination av förfrågningar och utförande och juridisk bedömning behövs. För företagen är tillgången på material avgörande för framgångsrik produktutveckling och vården är positiv till att medverka till detta för patientnyttan och för tillväxt i samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.