Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 806 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka centrala aspekter av SbW system; haptisk reglering samt utvecklingsmetodik. Projektet undersökte även hur alternativ till en ratt skulle kunna utformas. Det övergripande målet med projekt var att stödja en industriell introduktion av SbW system genom att bidra med kunskap om hur man kan ta stöd av elektronik och hårdvara i utvecklingsprocessen samt hur en algoritmstrategi skulle kunna se ut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ansats att reglera haptiken i SbW system som på en konsistent vis redan nu kan introduceras på konventionella styrsystem. Detta gör att en framtida introduktion av SbW system blir ett mindre steg när det gäller denna aspekt. För utveckling och intrimning av dessa algoritmer har betydande resultat gjort det möjligt att använda distribuerad beräkning och hårdvara i loopen metodik med större precision än tidigare. Projektet har även byggt upp en initial förståelse för hur haptiken behöver utformas för att passa förarens anatomi.

Upplägg och genomförande

Uppägget är baserat på teorier och simuleringar och utvärdering på riktig hårdvara. För den haptiska relgeringen genom reglerteknisk metodik sedan utvärderas först i simulering och senare i provfordon på testbana. Utvecklingsmetodiken har angripets på ett liknande tillvägagångssätt grundläggande teori för dynamiska system följt av omfattande testning och utvärdering i rigg. Sammanlagt gör detta att projektresultaten är väl förankrade i både teori och praktik och att den industriella användbarheten är hög.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2022

Diarienummer 2017-05504

Statistik för sidan