SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 806 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Målet med projektet är att undersöka Steer-by-Wire (SbW) aspekter på, 1.Reglerstrategier för styrkänsla och ingripande funktionalitet 2.Virtuella metoder för utveckling av SbW, mha körsimulatorer 3.Systemsäkerhetsaspekter på återkopplingsmekanismen hos SbW 4.Alternativa förarinterface introducerade av SbW

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att kunna ta fram en säker funktionalitet rörande SbW med focus på förarinterfacet och den övre delen av systemet som föraren möter. Resultatet av projektet kommer att öka förståelsen för och hur man tar fram algoritmer för att styra denna del av systemet. Vidare kommer man bättre förstå konsekvenserna av när ett fel uppstår i denna del. Allt detta kommer att vara centrala för att lyckas med en introduktion av SbW på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda en körsimulator och en prototypbil för att undersöka de fyra ovan nämnda aspekterna. Systemsäkerhetsaspekterna och alternativa interface kommer att studeras i traditionella simulatorstudier medan övriga aspekter kommer att studeras mer objektivt utifrån uppsatta kriterier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2018

Diarienummer 2017-05504

Statistik för sidan