Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWINNO 3.0 Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970 tills nu

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 20 506 633 kronor
Projektets löptid mars 2020 - januari 2025
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa en mer komplett databas över betydelsefulla svenska innovationer samt genom materialet bidra med underlag för evidensbaserad innovationspolicy. Dels syftar projektet till att fortsätta utvidgningen av SWINNO-databasen över tid och i omfattning. För det andra syftar projektet till att bidra till strategiska policyområden för VINNOVA genom att tillhandahålla forskningsunderlag om svenska innovationers utveckling över tid, innovationsresor, deras drivkrafter samt innovationers signifikans.

Förväntade effekter och resultat

Databasen kommer att utvidgas bakåt i tid och i omfång samt publiceras årligen. En utvärdering av metodologin, baserat på företagsintervjuer och ytterligare information (t.ex. patent) kommer att ge vägledning kring metodens fördelar och nackdelar samt bidra till diskussioner om innovationsindikatorer. Forskning baserad på databasen och kompletterande källor kommer att öka vår förståelse för svenska innovationsresor. Databasen, tillsammans forskning baserad på densamma, kommer därigenom att kunna tjäna som ett viktigt redskap för evidensbaserad policy.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att fortsätta utvidgningen av SWINNO-databasen över tid och i omfattning. Databasen uppdateras och tillgängliggörs publikt årligen under projektets gång. En kärna av SWINNO utvidgas tillbaka till 1800-talets slut. Dessutom kommer databasen utvidgas till att täcka tidskrifter inom miljö, återvinning och energi. Forskningsdelen har som syfte att öka kunskapen om de svenska innovationernas longitudinella utveckling, vilket omfattar såväl perioden innan som efter innovationerna marknadsförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Diarienummer 2020-01963

Statistik för sidan