Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 september

Diarienummer
Koordinator Tailored Chemistry AB - Tailored Chemistry AB, Lund
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi deltog i SWII för att skapa nya kontakter och med mål att introducera vår verksamhet för stora företag som kan bli framtida kunder eller samarbetspartners inom utvecklingsprojekt. Det genomfördes så som syftades och målen uppfylldes genom att vi kom i kontakt med flera viktiga aktörer under mötet, samt har haft fortsatt kontakt med ett företag efter mötet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen vara att företag i vårt potentiella kundsegment skulle få upp ögonen för vår produkt och förstå hur den kan bidra till deras verksamhet. Det positiva i detta är att det fanns ett intresse, men en viktig erfarenhet är behovet att förbättra vår förmedling av vad vi gör. Det viktigaste resultatet är dock starkt positivt, en etablerad kontakt med ett stort företag som kan bli en framtida kund eller partner.

Upplägg och genomförande

En viktig del av vårt deltagande vid SWII var den 3 minuters pitch som genomfördes inför alla mötesdeltagare, här hade vi ett lite annorlunda upplägg som väckte intresse. De enskilda mötena samt samtal under kaffepauser var dock ännu viktigare eftersom de gav oss tillfälle att ställa frågor för att undersöka potentiella kunders behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 september 2019

Diarienummer 2019-04681

Statistik för sidan