Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII - Additive Manufacturing 2017

Diarienummer
Koordinator ORTOMA AB (PUBL) - Ortoma AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Ortoma systemet OTS presenterades på konferensen och på möten med samarbetspartners genomfördes.

Resultat och förväntade effekter

Informationen om Ortomas system togs väl emot och väckte intressanta diskussioner med flera deltagare.

Upplägg och genomförande

Resan koordinerades på ett sätt där Ortomas representant kunde sammanföra framtida projektparter i möten, samt besök på en utvecklingsanläggning hos en av samarbetspartners i Lausanne, Schweiz. Ett lyckat möte med positiva synergier för framtida projektsamarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2017

Diarienummer 2017-03703

Statistik för sidan