Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swelife Programkoordinering 2018-2020

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att säkerställa att Swelife arbetar för att nå Swelifes vision och att programmet levererar enligt effektlogiken. Detta ger resultat i form av ökat nyttiggörande av idéer som kommer både individer och samhälle tillgodo och leder dessutom till ekonomisk tillväxt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sexårsutvärderingen som genomfördes 2020 konstaterar bland annat att ” Swelife är ett överlag fungerande program som på ett föredömligt sätt har åstadkommit koordinering och samverkan mellan aktörer inom life science-sektorn. Programmet har gjort avtryck inom flera områden där insatser inte tidigare har genomförts. Programkontoret är uppskattat och beskrivs som tillgängligt, kunnigt, engagerat och lyhört. En särskild styrka är programkontorets förmåga att sammankoppla aktörer och projekt med varandra.”

Upplägg och genomförande

De aktiviteter som initieras inom Swelife syftar till att programmets långsiktiga mål (1) Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning, (2) Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-sektor och (3) Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice”

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2021

Diarienummer 2017-05487

Statistik för sidan