Swelife Programkoordinering 2018-2020

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Swelife tar ett nationellt ansvar för att koordinera, leda och därmed utveckla hållbara forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science. Visionen är att Sverige år 2026 är ett av världens ledande ekosystem för life science, som kännetecknas av effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, små företag, global life science-industri och hälso och sjukvård.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att säkerställa att Swelife arbetar för att nå Swelifes vision och att programmet levererar enligt effektlogiken. Detta ger resultat i form av ökat nyttiggörande av idéer som kommer både individer och samhälle tillgodo och leder dessutom till ekonomisk tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

De aktiviteter som initieras inom Swelife syftar till att uppnå följande långsiktiga mål (1) Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning (2) Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn (3) Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05487

Statistik för sidan